Dr. Öğr. Üyesi NİHAL KILIÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NİHAL KILIÇ

T: (0282) 250 2082

M nkilic@nku.edu.tr

W nkilic.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA
Öğrenim Yılları: 2000
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA UNIVERSITY
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AGRICULTURAL FACULTY
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PLANT PROTECTION
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA UNIVERSITY
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AGRICULTURAL FACULTY
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PLANT PROTECTION
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
2001-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ / ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
1993-2001
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KILIÇ E., ÇELEN S., ÖNLER E., DURGUT M. R., ÇELEN İ. H., KILIÇ N., KAMA N., Effectiveness of Microwave Energy as a Tool for Red Spider (Tetranychus urticae) Control and Their Side Effects on Some Vegetable Plants, Asian Journal of Agriculture and Food Sciences, vol. 4, pp. 18-25, 2016.
Özgün Makale Gora, Google Scholar, index copernicus, open access, isi, esji Erişim Linki
2. KIVAN M., K. N., Age-specific fecundity and life table of an egg parasitoid, Trissolcus semistriatus of Sunn Pest, Eurygaster integriceps eggs., Entomological Science, vol. 9, pp. 39-46, 2006.
Özgün Makale SCI
3. KIVAN M., K. N., A Comparison of Development times of Trissolcus rufiventris (Mayr) and Trissolcus simoni Mayr (Hym.: Scelionidae) at Three Constant Temperatures. 30 : 383-38., Turk Journal Agric. For., vol. 30, pp. 383-389, 2006.
Özgün Makale SCI
4. KIVAN M., K. N., Effects of storage at low-temperature of various heteropteran host eggs on the egg parasitoid, Trissolcus semistriatus., Biocontrol, vol. 50, pp. 589-600, 2005.
Özgün Makale SCI
5. KIVAN M., K. N., Effects of temperature on reproductive capacity and longevity of Trissolcus simoni, an egg parasitoid of Eurygaster integriceps. , 78 (2): 105-108., Journal of Pest Science, vol. 78, pp. 105-108, 2005.
Özgün Makale SCI
6. KIVAN M., K. N., Parasitism and development of Trissolcus simoni in egg of different host species. , 32 (1) : 57-60., Phytoparasitica, vol. 32, pp. 57-60, 2004.
Özgün Makale SCI
7. KIVAN M., K. N., Influence of host species and age on host preference of Trissolcus semistriatus., Biocontrol, vol. 49, pp. 553-562, 2004.
Özgün Makale SCI
8. Kivan M., K. N., Host preference : parasitism, emergence, and development of Trissolcus semistriatus (Hym., Scelionidae) in various host eggs. 126, 395-399., Journal of Applied Ent.omology, vol. 126, pp. 395-399, 2002.
Özgün Makale SCI
9. Kıvan M., K. N., Fecundity of Eurydema ornatum Feeding on a variety of seeds under laboratory conditions., Phytoparasitica, vol. 28, pp. 265-267, 2000.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KIVAN M., K. N., Çiftleşme ve parazitlenme süreleri ile konukçu yumurta kümesi büyüklüğünün Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera, Scelionidae)’ un cinsiyet oranı üzerine etkisi., Trakya Univ J Sci, cilt 7, ss. 59-63, 2006.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. KIVAN M., K. N., Effects of some plants on parasitization of Eurygaster integriceps eggs by Trissolcus semistriatus., Trakya Univ. J. Sci., cilt 6, ss. 41-44, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. Kılıç N., T. S., Depo akarlarının insan sağlığına etkileri. ., T.Ü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 61-67, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. Kılıç N., T. S., Tekirdağ ilinde depolarda bulunan ürünlerde zararlı ve faydalı akar türlerinin dağılımı ve yoğunlukları 1 (1): 19-24., T.Ü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 19-24, 2001.
Özgün Makale SCI
5. Kılıç N., T. S., Acarus siro L. (Acarina : Acaridae)’ nun çeşitli besin maddelerinde gelişimi üzerinde araştırmalar., Türk. Entomol. Derg, cilt 21, ss. 133-146, 1997.
Özgün Makale SCI
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇOBANOĞLU S., ERDOĞAN T., KILIÇ N., FOUR NEW RECORDS OF THE FALSE SPIDER MITES TENUIPALPIDAE (ACARI: PROSTIGMATA: TENUIPALPIDAE) FROM TURKEY, The 3rd International Persian Congress of Acarology (IPCA) in Tehran (23.08.2017-25.08.2017).
Özet bildiri
2. GENCER GÖKÇE P., KILIÇ N., ÇOBANOĞLU S., Tekirdağ İli Yeşil Alanlarında Mesostigmata (Acari) Türleri., Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
3. KILIÇ N., ÇOBANOĞLU S., Determination of harmful mite species (Acarina:Prostigmata) of ornamental plants, decidous trees and shrubs of Tekirdağ –Turkey., 8th Symposium of the European Association of Acarologists (EURAAC) Valencia, Spain (11.07.2016-15.07.2016).
Özet bildiri
4. KILIÇ N., ÇOBANOĞLU S., Plant parasitic mite species (Acarina:Prostigmata) of pome fruit trees of Tekirdag-Turkey., 8th Symposium of the European Association of Acarologists (EURAAC) Valencia, Spain (11.07.2016-15.07.2016).
Özet bildiri
5. KILIÇ N., T. S., A faunistic investigation on the mite species of stored products in Tekirdag Province. August, 20-26, 2000, 12., XXI. International Congress of Entomology, Foz do Iguassu, Brazil (20.08.2000-26.08.2000).
Özet bildiri
6. KILIÇ N., T. S., Life tables of Acarus siro on seven different diets. XXI. August, 20-26, 2000, 12., XXI. International Congress of Entomology, Foz do Iguassu, Brazil (20.08.2000-26.06.2000).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ABİS O., K. N., Farklı Elma Çeşitlerinin Panonychus ulmi (Koch) (Acarina: Tetranychidae)’nin Bazı Biyolojik parametrelerine Etkileri., Türkiye IV: Bitki Koruma Kongresi Bildirileri (28.06.2011-30.06.2011).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB, EBSCO, TUBITAK
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlinde Bazı Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Akar (Acari) Türlerinin Ve Konukçularının Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, 08.06.2015-Devam Ediyor.
2. Seralarda, mikrodalga enerjisi kullanarak kirmizi örümcek kontrolünde, kendi yürür mücadele araci tasarimi, SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Araştırmacı.
3. Avrupa kırmızı örümceği Panonychus ulmi (koch) (Acarina, Tetranychidae)’ nin farklı elma çeşitleri üzerindeki biyolojisinin araştırılması, BAP, Yönetici.
4. Süne (Eurygaster integriceps Put.)’ nin Yumurta Parazitoiti Trissolcus semistriatus un Konukçu Tercihi Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
5. Tekirdağ ili ve Çevresinde Depolanan Ürünlerde Akarlar, Yoğunlukları ve Habitatları Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
6. Tekirdağ ili yeşil alanlarında süs bitkilerinde bulunan akar türlerinin saptanması, BAP, Yönetici.